Ädelmetall

Ädelmetaller

Mynt med silver

Svenska mynt vanligen från 1960-talet och äldre innehåller silver som vi gärna köper.

10-öre från 1874 -1962 har 40 % silver

25-öre från 1874-1941 har 60 % silver

25-öre från 1943-1961 har 40 % silver

50-öre från 1875 - 1939 har 60 % silver

50-öre från 1943 - 1961 har 40 % silver

1 kr från 1875-1942 har 80 % silver

1 kr från 1942 till 1968 har 40 % silver

2 kr från 1876 - 1940 har 80 % silver

2 kr från 1942 - 1966 har 40 % silver

5 kr 1935 har 90 % silver

5 kr 1952 har 40 % silver ( större)

5 kr 1954-1971 har 40 % silver

10 kr 1972 har 83 % silver

50 kr 1975-1976 har 92,5% silver

GULD OCH SILVER

Promis AB köper alla föremål som innehåller ädelmetallerna guld eller silver.

En kontrollstämpel finns inslagen i ett föremål av silver där silver eller guldsmeden som tex Flavia som den registrerade innehavaren av stämpeln personligen och under lagansvar, garanterar att den legering som föremålet är tillverkad av, uppfyller angiven finhalt tex Sterling (925 / 1000).

 

Den svenska kontrollstämpeln "kattfoten" består av tre kronor placerade i en kattfotsliknande form. För guld gäller enbart kattfoten, för silver anges kattfoten med ett efterföljande S i en sexkantig ram. Obligatorisk på svensktillverkade arbeten från 1754, från 1988 även på importerade arbeten.

Flavia

Årsstämpeln angiven med en bokstav och en siffra anger vilket år som föremålet är tillverkat. Namnstäpeln anger smeden och ortsstämpeln anger orten där smeden verkar. Detta innebär att man av dessa stämplar kan utläsa "vem" och "var" och "när" för varje objekt som tex en viss sked.

 

Finhaltsstämpel är en obligatorisk märkning som anger mängden guld eller silver i ett föremål. Finhalten anges i tusendelar i arabiska siffror. Verksilver dvs vanligt silver motsvaras av 835 /000 medan smycken oftast har högre silverandel på 925/000. Sterling är detsamma som 925/1000 silver dvs andelen silver är 92,5 %.

 

För guld anges oftast ädelmetallhalten i karat (K), där 24K motsvarar 100 procent guld. En finhaltsstämpel med 750 eller 18K innebär att smycket innehåller 75 procent guld. Resterande 25 procent utgörs av andra metaller.

De lägsta accepterade finhalterna, för att få marknadsföras som ädelmetallarbeten, är 375/1000 andel för guld (vilket motsvarar 9K) och 800 /1000 andel för silver.

Föremål stämplade med Extra Prima NS, EPNS ,NS, ALP, Alpacka odyl är inte av massivt silver utan har endast en tunn yta med silveröverdrag. Likaså har föremål stämplade Am Double bara ett tunt överdrag av guld på en vit eller gulmetall utan större metallvärde.

 

Källa www.swedac.se

Exempel på objekt som vi köper

Copyright @ All Rights Reserved